Vende te lira pune

Punonjes Arkivi (1 vend)
Operator (2 vende)
Punonjes Pastrimi (1 vend)