Struktura

Struktura e Institutit te mjekesise Ligjore. Drejtor. Sektori i Ekspertizes Mjeko-Ligjore dhe kerkimit shkencor. Sektori i menaxhimit te akteve te ekspertimit dhe laboratorit. Sektori i finances dhe sherbimeve mbeshtetese.

Secili rast, procedure apo vendim qe merret ne “Institutin e Mjekesise Ligjore Tirnane” duhet te respektoje dhe te kaloje organet dhe sektoret kompetente sipas struktures te paraqitur edhe ne figure…