Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e IML

Adresa: Rr.Dibrës nr.370, Tiranë

Orari:
E hënë – E enjte: 08:00-16:30
E premte : 08:00-14:00

Format kërkese / Shpjeguese(Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim):