Kontakt

info@mjekesialigjore.gov.al

brënda ambienteve të QSUT, pranë fakultetit të mjekësie

08:00 – 17:00

Na kontaktoni:

    Adresa: