Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të IML VITI 2022