Emerat e nepunesve sipas pozicioneve

EMËRAT E PUNONJESVE DHE POZICIONET PËRKATËSE 

1.Drejtori i Institutit të Mjekësisë LIgjore :Dr.Shk. Bledar XHEMALI

2.Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse: Amarildo MEKOLLARI

3.Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit dhe Laboratorit :Valbona SULEJMANLLARI.

Sektori i Ekspertimit Mjeko Ligjor dhe Kërkimit Shkencor:

1.Ekspert Mjeko Ligjor dhe Kërkimi Shkencor Dr.Shk. Zija ISMAILI

2.Ekspert Mjeko Ligjor dhe Kërkimi Shkencor Dr.Shk. Admir SINAMATI

3.Ekspert Mjeko Ligjor dhe Kërkimi Shkencor Dr.Fatos SINANI

4.Ekspert Antropolog Ligjor dhe Kërkimi Shkencor Dr.Blerim PELI

Ekspert Mjeko Ligjor Pranë Gjykatave të Apelit :

1.Gjykata Apelit Durrës, Dr.Fatos ZACE

2.Gjykata Apelit Gjirokastër, Dr.Shk.Elmaz SHAQIRI

-Gjykata e Apelit Vlorë, 1 pozicion është Vakant, Njoftuar DAP

1.Gjykata e Apelit Shkodër, Dr. Dhori TOSHI

2.Gjykata e Apelit Korcë, Dr. Altin KENUTI

Gjykata e Apelit Tiranë :

3.Dr.Shk. Anesti VAKO

4.Dr. Ilir ROBAJ

-2 Pozicionet Ekspert Mjeko Ligjor pranë Gjykatës Apelit Tiranë janë vacant

1.Ekspert Psikiatër Ligjor dr. Anila KAZAFERRI

2.Ekspert Psikiatër Ligjor dr. Ilda Aliko

3.Ekspert Toksikolog Ligjor Prof. asoc.dr.Zana BRUCI

4.Ekspert Toksikolog Ligjor, Mirnela Kocibelli

-Ekspert Toksikolog Ligjor, 1 pozicion vakant Njoftuar DAP

5-Ekspert Biolog Ligjor, Alma HAZIZAJ

6-Specialiste pranë menaxhimit të akteve të ekspertimit dhe laboratorit Sajmira Qyqja

7-Specialiste pranë menaxhimit të akteve të ekspertimit dhe laboratorit, Rejsi Mece

-2 pozicione janë vakant

8.Specialist Financë Buxheti, Frida Mustafaraj

9.Specialist Protokolli, Dhurata HYSENJI

10.Laborante Liza SYLAJ

11.Shofer Arben LIKA

12.Sanitare Zelihe ISMAILAJ

 

Dr.Shk.Bledar XHEMALI

                                                                                                  DREJTOR

 

Punoi:Amarildo Mekollari,

Mbajtur në tri kopje,

Email:amarildo_mekollari@live.com,