Historia

Nr.120, date 27.2.2003 per krijimin e institutit te mjekesise ligjore. Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetues, te neneve 13 pika 1 dhe 19 pika 1 te ligjit nr.7893, date 22.12.1994 Për zhvillimin e shkencës dhe

dhe teknologjisë dhe te nenit 6 te ligjit nr.8678, date 14.5.2001 Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë se Drejtësisë, me propozimin e Ministrit te Drejtësisë, Këshilli i Ministrave vendosi: 1. Krijimin e Institutit te Mjekësisë Ligjore, sipas strukturave dhe organizimit…

Botimet

Kete vit, me numrin e saj te dhjete revista e mjeksise ligjore Shqiptare feston 10 vjetorin e saj, qe nga botimi i numrit te pare ne vitin 2004. Qe atehere, kjo reviste e pervitshme ka luajtur nje rol te rendesishem ne

zhvillimin e mjeksise ligjore dhe shkencave te tjera Forense te vendit tone. Ceshtjet e trajtuara ne te gjate ketyre dhjete vjeteve te ekzistences se saj u perkasin ne radhe te pare fushave te ndryshme mjekoligjore: patologjise, psikiatrise, toksikologjise, biologjise, antropoligjise mjekoligjore…

Struktura

Struktura e Institutit te mjekesise Ligjore. Drejtor. Sektori i Ekspertizes Mjeko-Ligjore dhe kerkimit shkencor. Sektori i menaxhimit te akteve te ekspertimit dhe laboratorit. Sektori i finances dhe sherbimeve mbeshtetese.

Secili rast, procedure apo vendim qe merret ne “Institutin e Mjekesise Ligjore Tirnane” duhet te respektoje dhe te kaloje organet dhe sektoret kompetente sipas struktures te paraqitur edhe ne figure…

Foto Galeri