Botimet

Revista e përvitshme e Mjekesise Ligjore ka luajtur një rol të rëndësishem në zhvillimin e mjekësisë ligjore dhe shkencave të tjera Forense të vëndit tonë.

Struktura

Struktura e Institutit te mjekesise Ligjore. Drejtor. Sektori i Ekspertizes Mjeko-Ligjore dhe kerkimit shkencor. Sektori i menaxhimit te akteve te ekspertimit dhe laboratorit. Sektori i finances dhe sherbimeve mbeshtetese.

Ekspertiza mjeko ligjore

-Ekspert mjeksoligjor dhe kerkimit shkencor<br /> -Ekspert mjeksoligjor ( te IML dhe prane Gjykatave te Apleit )<br /> -Ekspert psikiater ligjor<br /> -Ekspert toksikolog ligjor

Historiku

Insituti i Mjekësisë Ligjore

Nr.120, date 27.2.2003 për krijimin e institutit të mjekësisë ligjore. Në mbështetje të nenit 100 te Kushtetues, te neneve 13 pika 1 dhe 19 pika 1 te ligjit nr.7893, date 22.12.1994 Për zhvillimin e shkencës dhe

Lexo më shumë 

Na kontaktoni: